top of page

תקנון תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

גולש/ת יקר/ה!

ברוך הבא לאתר Edsort (להלן: "החברה" ו/או "אנו" "אנחנו"). אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותים שלנו ועל ביקורך באתר www.edsort.com  (להלן: "האתר"). 

** מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה. 

האתר פועל כפלטפורמה אינטרנטית המספקת מידע אודות מוסדות לימוד וקורסים מקצועיים מתחומים שונים בישראל. האתר מאפשר למשתמשים לקבל מידע מגוון אודות קורסים ומוסדות לימוד שונים. כמו כן, האתר מאפשר למשתמשים אשר לקחו חלק בקורס ו/או מוסד לימוד מסוים  המופיע באתר, וכן, להוסיף חוות-דעת אישית, באמצעות דירוג מספרי וכתיבה מילולית. 

 

הסכמה לתנאי השימוש

השימוש בפלטפורמה כפוף לתנאי שימוש אלה (להלן: ״תנאי השימוש״) ולתנאי מדיניות הפרטיות (להלן: ״מדיניות הפרטיות״) המפורסמת באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש [נא לצרף קישור]. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולכל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע בדרכים חלופיות לשביעות רצונך. 

על מנת לעשות שימוש באתר ובשירותיו נדרש להיות בגיל 18 ומעלה ולהסכים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה. בהסכמתך לתנאים אלו הנך מצהיר כי גילך מעל ל-18 שנים. 

למען הסר ספק, ילדים מתחת לגיל 13 אינם רשאים להירשם לשירות או להשתמש באתר. החברה לא תקבל ולא תאחסן במודע, מידע אישי אודות משתמשים שהינם מתחת לגיל 13. 

 

אופן השימוש באתר

בכדי לבצע שימוש בשירותי האתר, אינך מחויב להירשם לאתר וליצור חשבון משתמש. כל משתמש יוכל לראות את המידע המוצג באתר. עם זאת, על מנת ליצור קשר עם ספקי הקורסים ו/או עם מנהלי האתר, נדרש להשאיר שם מלא, מספר טלפון ליצירת קשר וכתובת דואר אלקטרוני. השימוש במידע יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר כאן [נא לצרף קישור]. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ולהסיר פרטי מידע נדרשים.

 

השימוש שלך באתר 

האתר מספק מידע אודות קורסים מקצועיים, לרבות: מוסד לימוד, משך הקורס, מחיר, רמת קושי וכד' (להלן ה-"תוכן" ו/או "תוכן האתר"). האתר עשוי להציע תכנים מותאמים לכל משתמש בהתאם לסינון בחירות והעדפות אישיות, כדי לסייע לך לבחון את האפשרויות העומדות בפניך (להלן: "השירותים"). בנוסף, האתר עשוי להציע לך תוכניות לימודים וקורסים שונים להרשמה באמצעות הפלטפורמה (להלן יחד: "הקורסים"). 

כל תוכן, לרבות קישורים לפלטפורמות של צדדים שלישיים וחומרים שהוצגו בפניך ביחס לשירותים, אינם מהווים ייעוץ מקצועי לקבלת החלטות בקשר למוסד לימודים ו/או קורסים ספציפיים. התכנים המוצגים באתר ו/או התכנים המוצעים למשתמש באופן אישי, מהווים מצג נתונים ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ו/או הכוונתי אחר. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. 

תוכן זה אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אינך רשאי לעשות כל שימוש עסקי במידע. תוכן האתר אינו מעניק לך, בין באופן מפורש ובין באופן משתמע, כל זכות מלבד אלו המפורטות בהסכם זה. 

הנך רשאי להעביר לחברה כל הצעה לשיפור, רעיון, המלצה, חוות דעת, ביקורת על צד שלישי (להלן: ״ביקורת המשתמש״). החברה רשאית לעשות כרצונה בביקורת המשתמש, מבלי שניתן יהיה לדרוש עליה זכויות יוצרים, לא תהיה לך בלעדיות עליה, ולא תוכל לדרוש תשלום בעבורה או בגין רווחים שיינתנו לחברה עקב השימוש בביקורת המשתמש. 

 

זכות גישה- רישיון

בהתאם לתנאים המנויים מטה, אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, בלתי ניתן להעברה, לא בלעדי וניתן לביטול, להשתמש באתר לצרכים אישיים ולא מסחריים, למעט אותם שימושים מסחריים אשר הותרו במפורש ובכתב במסמך זה ו/או כל מסמך אחר מטעם החברה ו/או באתר.

 

קוד פתוח

חלק מרכיביו של האתר, או של השירותים והמוצרים המסופקים על ידי האתר, עשויים לכלול רכיבים הכפופים לרישיון קוד פתוח. רכיבים אלה עשויים לכלול תמונות, גופנים, קטעי וידאו, קוד פונקציונלי וכד'. הרישיונות נכללים בדרך כלל בקובצי השירות או המוצר שסופקו לך, והם זמינים גם כאן. [לקוח יקר: להוסיף קישור על המילה "כאן" לרישיון הרלוונטי (אם יש יותר מאחד אפשר לכלול טבלה] רכיבים אלה מורשים בנפרד לרישיון האמור לעיל, ויש להם תנאים משלהם. באמצעות השימוש בשירותי האתר, אתה מסכים לציית לרישיונות של מקורות פתוחים רלוונטיים שעשויים לחול.

 

שימושים אסורים באתר

ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:

 1. לעשות שימוש מסחרי ושיווקי באתר ו/או בשירותי האתר ו/או בתוכן האתר ללא אישור החברה בכתב.  

 2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו;

 3. להעלות, לשדר, להציג או להפיץ באתר ו/או בעזרת האתר כל תוכן משתמש או תוכן שיווקי אשר:

  1. מפר זכויות כלשהן של צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים, סוד מסחרי, זכות הפרטיות, זכות הפרסום או כל זכות קניין רוחני או זכות קניינית אחרת.

  2. שאינו חוקי, מטריד, מאיים, מזיק, פולשני לפרטיותו של אדם אחר, וולגרי, משמיץ, שקרי, מטעה בכוונה, מהווה דיבה מסחרית, פורנוגרפי, מגונה, פוגע בעליל, מקדם גזענות, קנאות, שנאה או פגיעה פיזית מכל סוג שהוא כנגד כל קבוצה או אדם אחר.

  3. המזיק לקטינים בכל דרך שהיא.

  4. המהווה הפרה של כל חוק, תקנה או חובות או הגבלות המוטלות על ידי צד שלישי כלשהו.

 4. להעלות, לשדר או להפיץ באתר ו/או בעזרת האתר כל וירוסים או כל תוכנה המיועדת לפגוע או לשנות את מערכת ההפעלה או את הנתונים, או המיועדת לפגוע או לשנות את מערכת ההפעלת או את הנתונים של משתמש אחר או צד שלישי כלשהו.

 5. לשלוח באמצעות האתר פרסום לא רצוי או לא מורשה, חומרי פרסום, דואר זבל, דואר זבל, מכתבי שרשרת, תוכניות או מסרים כפולים או לא רצויים, בין אם מסחריים או אחרים.

 6. לאסוף מן האתר, לרבות באמצעים אוטומטיים, כל מידע או נתונים אישיים אודות משתמשי האתר, לרבות כתובת מייל, וזאת ללא הסכמתם המפורשת בכתב. 

 7. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

 8. לנסות לפגוע באבטחת המידע בפלטפורמה או של כל רשת או שרת שבשימוש החברה, לנסות לזהות חולשות באבטחת המידע של החברה, ו/או לנסות להשיג גישה לא מורשית לאתר (או למערכות מחשב אחרות או לרשתות המחוברות או משתמשות יחד עם האתר), בין אם באמצעות סיסמה או באמצעים אחרים.

 9. להשתמש בתוכנה או בסוכנים אוטומטיים או בסקריפטים על מנת לדמות שימוש של משתמשים אנושיים באתר על מנת להשפיע על תוכן האתר בצורה לא הוגנת ומטעה – לרבות, אך לא רק, על ידי פרסום חוזר ונשנה של תגובות דירוגים ומשובים.  

 10. להטריד או להפריע לשימוש של משתמש אחר והנאה מהאתר, כמו כן לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר.;

 11. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

 12. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

 13. להשתמש באתר כדי לפתח או ליצור מוצר או שירות המתחרה בשירותים או בחברה; 

 14. לנסות לבצע הנדסה חוזרת, disassembling או decompiling לאתר או לתוכן;

 15. להשתמש באתר באופן שיש בו או העלול להוות עבירה, עוולה נזיקית או פגיעה בזכות צד שלישי כלשהו, על-פי הדין.

 16. לנסות להפריע, לשבש או להכביד על פעילות מערכות המחשב של החברה הקשורות לאתר; 

 17. להשתמש באתר לצורך או בקשר עם כל פעולה העשויה לעודד או להיחשב בתור איום, הטרדה, או מרמה.

 18. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר, מחיקת חשבון המשתמש שלך, ואף לחשוף אותך לאחריות משפטית אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

 

זמינות האתר ומניעת גישה 

אנו עושים מאמצים רבים לספק לך חווית שימוש איכותית באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות. עשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת, מידע עשוי להימחק ו/או שירותים מסוימים עשויים לעבוד באופן חלקי או לא בכלל. 

החברה רשאית להתיר או לאסור את גישתך לאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה. האתר ותוכנו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) והחברה רשאית לשנות ו/או למחוק כל תוכן באתר, הן אם מדובר בתוכן של האתר עצמו והן אם מדובר בתוכן שהועלה לאתר על-ידי משתמשים אחרים. 

החברה תהא רשאית להגביל את הגישה לאתר לתכנים ו/או לשירותים באתר, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה. כמו כן, החברה רשאית לחסום משתמש בנסיבות האמונות או בכל מקרה בו תפסיק החברה להפעיל את האתר מכל סיבה שהיא.

החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל שינוי, הפסקה זמנית או הפסקה לצמיתות של האתר ו/או תוכנו. כמו-כן, החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר. כל הסתמכות על האתר ו/או תוכן האתר, נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. ככל שיקבע על ידי החברה שהשימוש באתר כפוף בתשלום, גישתם וזכות השימוש של המשתמשים באתר ובשירותים המוצעים על-ידי האתר עשויים להיות מופסקים באופן חד צדדי, ככל והתשלום לא יוסדר במלואו, עד אשר יוסדר התשלום כפי שיקבע או במקרה ולא תתאפשר גביית תשלום מסיבות שאינן קשורות בחברה. [יונתן/טל – האם רלוונטי להשאיר אולי לעתיד?]

 

שינויים והפסקת פעילות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את האתר (בכללותו או בחלקו), עם או ללא הודעה מוקדמת. אתה מסכים שהחברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי על כל שינוי, השעיה או הפסקה של האתר או כל חלק ממנו. 

 

בעלות

למעט תוכן המשתמש (כמוגדר להלן), אתה מצהיר כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים, באתר ובתוכנו, הם בבעלות מלאה שלנו. תנאי שימוש אלה (או גישתך לאתר) אינם מעניקים לך או לכל צד שלישי זכויות, בעלות או עניין בזכויות קניין רוחני אלה, למעט זכויות הגישה המוגבלות המפורטות במפורש בסעיף "הרישיון" לעיל. כל הזכויות שאינן מועברות בהתאם להוראות תנאי השימוש, לרבות ביקורות המשתמש, הינם בבעלות מלאה של החברה.

 

סודיות

אתה מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם או גוף כלשהו, כל מידע אשר הגיע או יגיע לרשותך בין בעל פה, בכתב או בכל צורה או בכל מדיה אחרת, במסגרת שימושך באתר או עם החברה, בין במישרין או בעקיפין, לרבות מידע שנוצר על ידי ו/או מידע שהגיע לידך מאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין לחברה, לשירותים או לאתר. 

"מידע" -  משמעו כל מידע הקשור, במישרין או בעקיפין, לרעיונות, נתונים, לקוחות, משתמשים, ספקים, תכניות, שרטוטים, תוכן האתר, תוכן, מידע טכני, אינפורמציה בנוגע לחברה או לאתר וכל מידע אחר, הקשור לעסקי החברה או לעסקי משתמשי האתר, לרבות גורמים שלישיים עמם החברה נמצאת במערכת יחסים חוזית. אתה מתחייב לשמור על סודיות המידע שיימסר לך או שייחשף בפניך, ולנקוט בכל האמצעים הדרושים לאבטחת שמירת הסודיות של המידע.

 

תוכן משתמשים  

 1. באתר מתפרסם תוכן אשר מתפרסם או נמסר על-ידי משתמשי האתר וצדדים שלישיים, לרבות המלצות, רשמים, דירוגים וחוות דעת (להלן: "תוכן משתמשים"). החברה אינה אחראית על תוכן המשתמשים, לרבות דיוקו, נכונותו ו/או עדכנותו. ההסתמכות על תוכן המשתמשים היא על אחריותך הבלעדית. החברה תהיה רשאית לבקש ממשתמש אסמכתאות המוכיחות את אמיתות המידע שמסר במקרה הצורך, ובעצם השימוש באתר אתה מסכים לתנאי זה. בעת שימושך באתר ומסירת מידע או העלאת תוכן משתמש, על אחריותך למסור מידע אמין ומדויק למיטב ידיעתך. מסירת מידע שקרי, מסולף, כזה הנחשב לשון הרע או כזה הפוגע בזכויות היוצרים של אחר, עשויה להביא לנזקים אשר תישא באחריות להם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחון לעיתים ומעת לעת את תוכן המשתמש שבאתר. כמו כן להסיר, לשנות, להעתיק ולפרסם את אותו תוכן. זאת ללא הודעה מוקדמת או קבלת אישור ממפרסם התוכן. 

 2. בנוסף, באתר מוצגים ומתפרסמים תכנים שיווקיים אשר הועלו על ידי מוסדות לימודים, ו/או מרצים המעוניינים לשווק את הקורס אותו הם מלמדים, ו/או את המוסד עצמו (להלן: "תוכן שיווקי"). החברה אינה אחראית על התוכן השיווקי, לרבות דיוקו, נכונותו ו/או עדכנותו. ההסתמכות על התוכן השיווקי היא על אחריותך הבלעדית. החברה תהיה רשאית לבקש מהגורמים המפרסמים את התוכן השיווקי, אסמכתאות המוכיחות את אמיתות התוכן השיווקי שהועלה לאתר במקרה הצורך, ובעצם השימוש באתר הם מסכימים לתנאי זה. 

 3. בעת שימושך באתר ומסירת מידע או העלאת תוכן משתמש, על אחריותך למסור תוכן אמין ומדויק למיטב ידיעתך. מסירת מידע שקרי, מסולף, כזה הנחשב לשון הרע או כזה הפוגע בזכויות היוצרים של אחר, עשויה להביא לנזקים אשר תישא באחריות להם.

 

רישיון 

בעצם השימוש באתר, אתה מסכים ומצהיר כי הנך מעניק לחברה (ואתה מצהיר בזאת שיש לך את הזכות להעניק) ללא כל תשלום, רישיון בלתי ניתן לביטול ולא בלעדי, להשתמש (לרבות לשם שימוש מסחרי) בתוכן המשתמש שלך, ביצירות נגזרות של תוכן זה, להפיץ את התוכן, להציג בציבור, לשלב אותו עם או ביצירות אחרות, או כל שימוש אחר, לרבות הענקת רישיונות משנה בזכויות האמורות לעיל. ואתה מוותר בזאת על כל טענה, ו/או ציפיות בדבר זכויות, לרבות זכויות מוסריות, המיוחסות לתוכן המשתמש שלך, וכי לא תהא לך כל זכות להגביל ו/או לדרוש כל פיצוי או תמורה בעבור השימוש בתוכן זה. 

הנך מוותר על כל תביעה ו/או טענה בקשר עם זכויות קנייניות ו/או בעלות כנגד החברה (א) בעשותה שימוש בתוכן שהעלית לאתר ו/או שימוש כלשהו לרבות, שיפור, שינוי או שילוב התוכן שהעלית לאתר; (ב) בקשר עם תוכן שהועלה לאתר ע"י צד שלישי ו/או משתמש אחר, בו עשית שימוש ו/או שינוי ו/או שילוב עם חומר אחר אשר עשית בו שימוש אישי.

 

אכיפה

אנו שומרים לעצמנו את הזכות (אך אין לנו כל מחויבות) לבדוק את תוכן המשתמש ואת התוכן השיווקי, ולחקור או לנקוט פעולה מתאימה נגדך על פי שיקול דעתנו הבלעדי, אם אתה מפר את מדיניות השימוש המפורטת (להלן) או כל מסמך אחר מתן תנאים אלה אשר יוצר חבות עבורנו או כלפי כל אדם אחר. פעולה זו עשויה לכלול הסרה או שינוי של תוכן המשתמש או התוכן השיווקי, סגירת החשבון או דיווח לך לרשויות אכיפת החוק, אם וככל שיידרש.

 

משוב ביקורות

משתמשים רשאים להוסיף ביקורת, דירוג, מידע , המלצות, וכל דרך אחרת של משוב, כגון הערות (להלן יחד: "משוב"),בקשר עם הקורסים ו/או מוסדות האקדמיים המוצגים באתר. חלק או כל המשוב עשוי להיות גלוי למשתמשים אחרים של האתר. לא נדרש להירשם לאתר על מנת להשאיר משוב, ובאפשרות המשתמשים להשאיר משוב באופן אנונימי. המשוב אינו משקף את חוות דעתנו ואינו מאומת על ידנו ועשוי להיות לא מדויק, לא נכון או מטעה. אתה מסכים שאם תפרסם ביקורת או דירוג בקשר עם תוכן האתר, היא תהיה עובדתית ואמיתית ולא תכלול שפה פוגעת או משמיצה. משתמשים אסורים לעשות מניפולציה של ביקורות ודירוגים בכל דרך, למשל, על ידי הוראה של צד שלישי לכתוב ביקורת חיובית/שלילית לגבי משתמש אחר. הנך מעניק בזאת לחברה את כל הזכויות שבמשוב ומסכים שלחברה תהיה הזכות להשתמש במלוא המשוב בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות לשימוש מסחרי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאמת את הביקורות ולמחוק אותן, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות, אך לא רק, משוב שאינו מדויק, מטעה או משמיץ. אנו נתייחס לכל משוב שתספק לנו כבלתי סודי ולא קנייני. אתה מסכים שלא תגיש לנו לחברה כל מידע או רעיונות הנחשבים בעיניך לסודיים או קנייניים.

 

פרטיות באתר ומאגרי מידע

החברה מכבדת את פרטיותך ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של החברה באתר אנא ראה את מדיניות הפרטיות [לקוח יקר: נא להוסיף קישור] של החברה.

המידע שתמסור בעת שימושך באתר ובתוכנו, יישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה בהתאם למפורט במדיניות הפרטיות של החברה. אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע זה, אך אם תבחר שלא לעשות זאת, ייתכן שלא תוכל ליהנות מחלקים מהאתר ו/או משירותים מסוימים אותם מציעה החברה. 

 

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים 

ייתכן שתמצא באתר קישורים (לינקים) לאתרים אחרים. קישורים אלו מוצגים באתר לנוחיותך בלבד. החברה אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים והעובדה שהאתר מכיל קישורים אלו אינה מעידה על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות הננקטת על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.

החברה אינה אחראית לכל סוג של נזק העלול להגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות, ולא רק, כתוצאה מהשימוש בשירותי האתרים המקושרים ו/או בגין רכישת קורסים ו/או הרשמה ללימודים מאותם אתרים, ו/או בעקבות ביטול רישום שנעשה דרך אותם אתרים, והחברה אינה מבטיחה שאלו יהיו זמינים באופן מתמשך או בכלל.

האחריות על שירותי האתר, תלויה גם בגורמים שלישיים, ועל כן, החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל או לכל נזק ו/או אובדן של צד שלישי כתוצאה משימוש באתר.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות העיצוב, קוד המקור, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, מוצרים דיגיטליים, סרטוני וידאו, תמונות, טקסטים, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני, לרבות כל התכנים בו, המידע ותהליכי עיבודו, הפטנטים, זכויות היוצרים, והתהליכים המסחריים והטכנולוגיים המשמשים את החברה בתפעול האתר ומתן השירותים או משולבים בו, סימני המסחר והסודות המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל מוניטין המזוהה עם אלו – כולם בבעלותה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש. זכויות אלה חלות, בין היתר, אך לא רק, על סרטונים המוצגים באתר, רכיבי התוכנה המשמשים באתר ועיצובם הגרפי של ממשקי המשתמש באתר.

החברה מכבדת את זכויות היוצרים של אחרים, ומבקשת שמשתמשי האתר ינהגו באופן דומה. האתר, המידע, התוכנה, חומרים ותכנים אחרים שפורסמו באתר עשויים להיות מוגנים על פי חוק זכויות היוצרים בישראל. בכפוף לשימושו ההוגן המותר על פי אותם חוקים, אין להעתיק, לשנות, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי, ללא אישור מבעל הזכויות המוגנות.

למעט זכויות השימוש המוגבלות האמורות במפורש בתנאים אלה, אינך מקבל זכויות או בעלות כלשהן באתר או בקניין הרוחני שקשור בו. בפרט, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק או לתרגם מידע או תוכן כלשהו באתר או בחלק ממנו. 

 

מצגים ושיפויים

הינך מתחייב בזאת לציית לכל חוק ו/או תקנה העשויים לחול על שימושך באתר ו/או בתוכנו או בתוכן השיווקי ו/או תוכן המשתמשים, לרבות תנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש או הוראות כל דין, החברה לא תהיה אחראית על נזקים, הפסדים או הוצאות שייגרמו כתוצאה מהפרה או אי הסכמה של משתמש לתנאי השימוש ולמדיניות השמירה על הפרטיות, כפי שהם מופיעים באתר. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הינך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על-ידך באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

 

הגבלת אחריות

האתר והתוכן המפורסם בו  הינם על בסיס "AS-IS", וכי עד למידה המרבית המותרת בחוק, בשום מקרה לא תהיה החברה (לרבות כל חברי ההנהלה, בעלי התפקידים בה, סוכנים, עובדים וספקים) אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, במישרין או בעקיפין, עבור כל אובדן רווח, אובדן נתונים, או לכל נזק ישיר ו/או עקיף הנובע או קשור לשירות ו/או לאתר ו/או חוסר יכולת שלך להשתמש בהם. ידוע לך ואתה מסכים כי אתה האחראי הבלעדי לכל ההחלטות או הפעולות שהתקבלו או יתקבלו על-ידך כתוצאה ו/או בקשר לשימוש בשירות ובאתר ו/או אי-היכולת להשתמש בהם. אנו (והספקים שלנו) לא מתחייבים כי האתר יעמוד בדרישות שלך, ולא מתחייבים שהאתר יהיה זמין ללא הפרעות, בזמן, ללא שגיאות, ו/או יהיה מדויק, אמין, הולם, ללא וירוסים או קוד זדוני אחר, ו/או בטוח לשימוש. גישה אל האתר ושימושך באתר זה יהיו באחריותך ואתה תהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק למכשיר או למערכת המחשב שלך, או לאובדן נתונים הנובעים מהם. אם החוק החל מחייב אחריות כלשהי ביחס לאתר, כל אחריות כאמור מוגבלת למשך תשעים (90) ימים מתאריך השימוש הראשון. 

החברה לא תהא אחראית ולא תחויב בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימושך באתר. על-אף האמור, ככל שיימצא שהחברה אחראית, גבול הנזק יהיה מוגבל לחמישים שקלים חדשים (50 ₪). קיום של תביעה אחת יותר לא ישנה את  גבולה אחריות כאמור. 

 

תחום שיפוט

כל שימוש באתר ו/או כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי. [יונתן/טל: ניתן לשנות את מיקום בית-המשפט לעיר אחרת הקרובה למקום מגורייך]

 

שינויים בתנאי השימוש

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. משכך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע.

תוקף תנאי השימוש

הוראות תנאי שימש אלה יישארו בתוקף מלא כל עוד אתה עושה שימוש באתר. מבלי לפגוע באמור לעיל, אנו עשויים להשעות או לבטל את זכויותיך להשתמש באתר (כולל החשבון שלך) בכל עת מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו הבלעדי. עם סיום זכויותיך על פי תנאים אלה, החשבון שלך וזכותך לגשת לאתר ולהשתמש בו, או פונקציות ספציפיות של השירות שלו, יסתיימו באופן מיידי. 

אתה מבין שכל סיום של החשבון שלך עשוי להיות כרוך במחיקת תוכן המשתמש שלך המשויך לחשבון שלך ממאגרי הנתונים שלנו. החברה לא תהיה אחרית כלפיך לגבי כל סיום של הזכויות שלך לפי תנאים אלה, כולל לסיום חשבונך או למחיקת תוכן המשתמש שלך. גם לאחר שהזכויות שלך תחת תנאים אלה יסתיימו, התנאים האלה יישארו בתוקף.

 

שונות

תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה. 

אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. 

תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

 

יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה ניתן לפנות אל החברה בדוא"ל: Maozklyner@gmail.com.

 

עודכן בתאריך: [________________]

מדיניות פרטיות Edsort

גולש יקר!

ברוך הבא לאתר הבית של חברת Edsort בע"מ (להלן "החברה"). אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותים אותם אנו מעניקים ועל ביקורך באתר www.edsort.com  (להלן "האתר"). 

השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת. 

ככל ונתונים אישיים אודותיך נאספים במהלך ביקורך באתר, אלו יישמרו במאגר המידע שלנו ויעובדו על ידינו בהתאם להוראות החוק והסכמתך. יודגש, כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך החופשי. 

** נוסח מדיניות הפרטיות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד. עמכן הסליחה.

 

הסכמה למדיניות הפרטיות

השימוש באתר ו/או בשירות (להלן ביחד "האתר") מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, לתנאי השימוש [נא להוסיף קישור לתנאי השימוש] ולכל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש באתר. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו אנא הימנע מהמשך השימוש באתר.

 

הסכמה

אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, ואתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשה מרצונך החופשי. בשימושך בשירותים, אתה מסכים לתנאי מדיניות זו. מדיניות הפרטיות לא חלה לגבי שירותים מחוץ לאתר, אלא אם צוין אחרת. עם כניסתך ושימושך באתר, הנך מסכים להיות כפוף למדיניות הפרטיות ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות האמורות בזאת. אם אינך מסכים עם אחד או יותר מהתנאים שלהלן, אנא הימנע משימוש בפלטפורמה.

 

איזה נתונים אוספים עליך?

כאשר אתה מבקר באתר, אנו אוספים מידע באמצעים הבאים: 

מידע שאתה מוסר דרך הטפסים השונים, לרבות טופס ליצירת קשר עם ספקי קורסים, טופס צור קשר איתנו, מילוי פרופיל משתמש ועוד, השארת ביקורת בכתב  וכן מידע שמועבר לאתר בעת רישומך אם נרשמת באמצעות אחת הפלטפורמות האינטרנטיות כגון פייסבוק או גוגל. מידע זה עשוי לכלול את שמך המלא, מינך, עיר מגוריך, מקצוע, תמונות, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ושיוך לארגון בו אתה עובד.

 1. מידע שנאסף באופן אוטומטי: מידע זה כולל מידע אנונימי ומידע טכני ו/או סטטיסטי במהותו. המידע כולל את שמו של ספק שירותי האינטרנט שלך, את כתובת אתר האינטרנט ממנו הגעת אלינו, את תאריך ביקורך ואת משך הביקור, סוג הדפדפן ומידע סטטיסטי נוסף. מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי ואינו כולל פרטיים אישיים אודותיך, אלא אם כן מסרת אותם במפורש במקומות המאפשרים זאת (כגון בטופס יצירת קשר). 

 2. קוקיס: האתר עושה שימוש ב"קוקיס" (Cookies), כדי לעקוב אחר ההעדפות של המבקרים שלנו ולשפר את האתר ואת חווית הגלישה ככל האפשר (כך למשל, הקוקיס מאפשר לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים, כגון עמוד ההתחברות לחשבונך באתר, וכך חוסכים ממך את זמן המילוי בפעם הבאה). "קוקיס" הם קבצים דיגיטליים קטנים המאוחסנים בזיכרון של המחשב שלך, ומסייעים לאתרים בהם ביקרת לזכור את העדפותיך. 

אם אינך רוצה לקבל "קוקיס" תוכל לחסום אותם על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך תחת לשונית "File" או Settings (הגדרות). יש לשים לב כי נטרול ו/או חסימת האפשרות לקבל קוקיס עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהפונקציות והשירותים באתר ובאתרים אחרים. לעזרה בנושא לחץ על תפריט ה-"עזרה" בדפדפן שלך. 

 

 

האופן בו אנו עושים שימוש במידע האישי שאנו אוספים

 אנו אוספים את המידע על מנת שנוכל לספק לך את שירותי האתר, ובמטרה לשפר את חווית המשתמש שלך. בנוסף, אנו עשויים להשתמש במידע שלך כדי:

 1. נשתמש במידע לצורך פתרון סכסוכים, בעיות ואכיפת מדיניות זו ותנאי השימוש של האתר.

 2. נשתמש בו לצורך ניתוח השימוש שלך באתר, בכדי לשפר את האתר. 

 3. כדי ליצור קשר עמך ולספק לך מידע, לרבות הודעות מנהליות, היצע שירותים ותקשורת רלוונטית לשימוש שלך באתר.

 4. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.

 5. בהשלמת טופס יצירת קשר עם ספק קורסים על ידך, נעביר את פרטי המידע שלך לספקי הקורסים ו/או מוסדות הלימוד לגביהם הבעת התעניינות באתר. 

 6. על מנת לשפר את שירות הלקוחות שלנו.

 7. לשלוח לך מידע, אישורים, הודעות, עדכונים, או התראות אבטחה. 

 8. על מנת לספק את השירותים שלנו ולשפר אותם; בהתבסס על המידע שמסרת לנו (לרבות עדכון האתר ו/או המוצרים ו/או השירותים ולשפר את חווית המשתמש במסגרת השימוש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים). 

 9. על מנת לשלוח לך מידע פרסומי (תוכל להסיר עצמך מרשימת הפרסום כפי שמפורט להלן).

 10. לבצע פעילות מסחרית, כגון סקירת שוק.

 11. י״א.לאפשר לך התחברות מהירה לאתר.

 12. י״ב.לאכוף את תנאי השימוש שלנו, למלא אחר הוראות דין שונות או להיענות להוראות רשות ממשלתית.

על מנת ליצור איתך קשר, לרבות מענה באמצעות האתר, מתן הודעות בדבר ביצוע השירותים, ובקשות לקבלת מידע נוסף הנדרש בקשר עם השירותים. אנו מחייבים את עובדינו, שלוחינו ומפיצינו לשמור על חשאיות ולציית לכללי ההתנהגות של החברה.

הנך מסכים, בעצם השימוש באתר, כי החברה תוכל לעשות שימוש במידע למטרות הנ"ל ללא תשלום כל תמורה.         

                                                                                                    

שיתוף המידע עם צדדים שלישיים

בנוסף על האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להעביר את המידע עליך לצדדים שלישים במקרים הבאים: 

 1. אם מסירת המידע לצד שלישי היא חיונית לצורך אספקת השירותים הספציפיים אותם האתר מציע.

 2. תפעול האתר ושירותיו דרך ספקי צד שלישי כגון מתכנתים.

 3. אם תרכוש שירותים ו/או מוצרים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת התהליך.

 4. שותפים וספקי צד שלישי אשר לוקחים חלק בפעילות של החברה ו/או מסייעים לנו המתן השירותים שלנו לך ולמשתמשים אחרים.

 5. קידום ופרסום האתר ו/או השירותים מול צדדים שלישיים.

 6. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.

 7. במקרה ותבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.

 8. במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך.

 9. במקרה והחברה תימכר או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו אחר- וכן במקרה בו תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 10. במטרה לשמור ולהגן על זכויות ורכוש החברה ו/או צד שלישי.

 11. י״א.במטרה להגן מפני שימוש לרעה או שימוש לא מורשה על-ידך במוצרים, תוכנה, או שירותים של החברה.

 

קישורים לאתרים חיצוניים

אתה עשוי למצוא באתר קישורים (לינקים) לעמודים ולאתרים אחרים ("האתרים המקושרים"). הקישורים מוצגים באתר לנוחיותך בלבד. החברה אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים והעובדה שהאתר מכיל קישורים אלו אינה מעידה על הסכמת החברה לתכנים המופיעים בהם, ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניות, לחוקיותם, למדיניות הפרטיות הנקוטה על ידם או לכל היבט אחר הכרוך בתפעול האתרים המקושרים. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החברה איננה מתחייבת כי הקישורים המופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה אינה נושאת אחריות בגין שימוש במידע אודותיך הנאסף על ידי צדדים שלישיים אלו. בכל מקרה אנו ממליצים לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת את הקישורים, או להימנע מהוספת קישורים חדשים- לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

אתה מאשר שידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר אינם כפופים למדיניות הפרטיות אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. אנו ממליצים שבשימוש בקישורים ומודעות של צד שלישי, תיישם רמה מתאימה של זהירות ושיקול דעת. בעת לחיצה על קישור לאתר של צד שלישי, אנו ממליצים להקפיד לבחון את תנאי השימוש של כל קישור שייפתח, לרבות נוהלי הפרטיות ואיסוף הנתונים הנהוגים אצל הצד השלישי.

 

החברה עושה שימוש במידע מוגבל שיתקבל מממשקי ה-API של reCAPTCHA של Google (להלן: "מערכת האימות") על מנת לאמת כי מפרסם התגובה הוא אכן משתמש אנושי ולא תוכנה זדונית. איסוף המידע נעשה בהתאם וכפוף למדיניות של Google, לרבות דרישות השימוש המוגבל. החברה אינה אחראית לפעולות איסוף מידע אודותיך על ידי מערכת האימות ולשימוש שנעשה במידע זה. אנו ממליצים לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק מערכת האימות.

 

דיוור ישיר אלקטרוני

בהרשמתך לאתר שלנו, הנך מסכים לקבל באמצעות דואר אלקטרוני ('מייל') מידע עם תוכן פרסומי הקשור ישירות או בעקיפין לשירותים שלנו, לרבות, למשל, הצעות שירות ועדכונים אודות מוצרים ושירותים המוצעים על ידינו או על ידי שותפינו. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך להתקשרות זו בכל עת באמצעות שימוש בלחצן 'הסר' המופיע בכל הודעה כאמור, או באמצעות שליחת בקשה בנושא למייל שלנו ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. גם לאחר הסרתך מתכנים אלו, אנו עשויים לשלוח לך מיילים המכילים תכנים שאינם פרסומיים, ומכילים מידע נחוץ על מנת שנוכל לספק לך את השירותים.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט במקרים המפורטים לעיל, והמידע ישמר בידיה ו/או קבוצות בנות ו/או קשורות אליה. 

 

רישום לשירותים באתר

ככל ונדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים המוצעים באתר, החברה עשויה לבקש ממך מידע אישי הנחוץ במישרין לאספקת שירותים אלו.

 

עיון ועריכת המידע

הנך רשאי לעיין, לערוך או למחוק את המידע האישי שלך באמצעות החשבון האישי שלך או באמצעות שליחת בקשה אלינו במייל בעניין זה. מהרגע בו תמחק או תבטל את החשבון שלך, אנו רשאים למחוק את המידע האישי שלך, למעט מידע הנחוץ לטובת עניינים מתמשכים כגון תשלומים נותרים או הליכים משפטיים. בעת הצורך, אנו רשאים לשמור מידע ספציפי לתקופת זמן של עד שבע (7) שנים, לצורך ציות לחוק, מניעת הונאה, סיוע לכל חקירה שהיא ולטובת אכיפת תנאי השימוש שלנו. 

 

שימוש במידע אנונימי

אנו עשויים לעשות שימוש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתנו, בין היתר, על מנת לשפר את השירותים שלנו. "מידע אנונימי" פירושו מידע שאינו כולל זיהוי של משתמש יחיד, כגון מידע מצטבר אודות השימוש בשירותים ועוד. 

בכל עת תוכל לבחור אם לספק או לגלות מידע אישי או לא. יחד עם זאת, אם תבחר שלא לספק מידע אישי שהינו נדרש, יתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותים. 

 

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף תנאים למדיניות פרטיות זו בכל עת וללא מתן הודעה מראש ו/או בדיעבד. אנו ממליצים לך לעיין במדיניות זו מעת לעת על-ידי לחיצה על הקישור "מדיניות פרטיות" המופיע בעמוד הבית של האתר. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר ו/או בתוכן האתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באופן אוטומטי ויחולו עליך. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך המוחלטת והבלתי מסויגת לשינויים אלו. ככל ואינך מסכים לשינויים אלו אנא הימנע מלהשתמש באתר.

 

אבטחת מידע

החברה עושה מאמצים סבירים על-מנת להגן על המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה של אנשים בלתי מוסמכים ו/או מורשים. כך למשל, החברה מגבילה את הגישה לחשבון המשתמש באמצעות סיסמא ושם משתמש. אנו ממליצים לך שלא לחשוף ולשתף אחרים בפרטים אלו. על אף האמור, האינטרנט אינו סביבה מאובטחת לחלוטין, לכן החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה. במידה ותתעורר שאלה ביחס לאבטחת המידע ופרטיות נתוניך האישיים, אנא פנה לשירותי האתר באחת הדרכים המפורטות לעיל. 

 

פרטיות קטינים

הרישום לאתר הינו מגיל 18 ומעלה. אם הנך מתחת לגיל 18, אנא הימנע משימוש באתר ו\או מלספק לנו כל מידע שהוא. אנחנו לא אוספים במודע מידע ממשתמשים מתחת לגיל 18. אם ייוודע לנו כי אספנו מידע מילד אשר טרם מלאו לו 18, ננקוט במאמצים סבירים למחוק מידע זה.

 

אבטחה

אבטחת המידע האישי חשובה לנו. אנו פועלים לפי תקנים מקובלים בענף, לרבות שימוש באמצעי אבטחה מנהליים, פיזיים וטכניים נאותים, על מנת להגן על המידע האישי שלך. ואולם, אף שיטה או העברה באמצעות האינטרנט ואף שיטת אחסון אלקטרוני הינה בטוחה ב- 100%. לפיכך, למרות שאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, לא נוכל להבטיח בטחון וסודיות מוחלטים. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה בשירות או לגבי סודיות, תוכל ליצור איתנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני (מייל).

 

הגבלת אחריות

האתר והשירות ניתנים כפי שהם ("AS IS"). אין התאמה לצרכים של משתמש מסוים. השירות מועמד לרשותך כפי שהוא וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא. החברה אינה מבטיחה שהשירות יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהשירות או השרת עליו נסמך השירות נקיים מווירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר.

כאמור, השירות הניתן באתרנו הוא באחריות המשתמש בלבד.

 

צור קשר

למידע נוסף הקשור למדיניות פרטיות זו, תוכל לפנות אלינו למייל: maozklyiner@gmail.com

עודכן בתאריך: ינואר 2023

bottom of page